ÜYELİK

FANUC Türkiye’nin Eğitim / Yarışma / Etkinlik Platformu FANUC Zone’a üye olmak için bilgileri doldurun. Üyelik ile ilgili her türlü detay ve FANUC ile ilgili gelişmelerden haberdar olun.


EĞİTİMLER

ROBOT TEMEL SEVİYE EĞİTİMLERİ

Eğitim, FANUC Robotics HandlingTool yazılımında (taşıma uygulamalarında) operatör, teknisyen, mühendis veya programcı için program oluşturma, düzenleme ve arıza giderme başlıklarını kapsar.


İçerik ve Başvuru

ROBOT İLERİ SEVİYE

İleri seviye programlama, bir temel seviye programlamadan sonraki adımdır. Daha önceki adımlardan gelen konular, daha karmaşık bir senaryo geliştirmek için burada kullanılır. Eğitim, katılımcıların örnek bir çalışma hücresi ile gelişmiş programlama tekniklerini kullanarak çok yönlü sorunların üstesinden gelmek için kullanacağı gerekli görev ve prosedür başlıklarını kapsar.
İçerik ve Başvuru

ROBOT ELEKTRİK BAKIM VE ARIZA BULMA EĞİTİMLERİ

Eğitim, FANUC Robotics R-30iB kontrolör için elektriksel bakım ve arıza giderme prosedürlerini kapsar.


İçerik ve Başvuru

ROBOGUIDE EĞİTİMLERİ


İçerik ve Başvuru

CNC ELEKTRİK BAKIM VE ARIZA BULMA EĞİTİMLERİ


İçerik ve Başvuru

HandlingPRO

HandlingPRO, 3D simülasyon programıdır. Eğitim kapsamında hücre oluşturma, robot özelliklerinin düzenlenmesi, alma-bırakma, programlarının simule edilmesi için gerekli ekipmanların oluşturulması, parça üzerinden yörünge oluşturulması, simülasyonun çalıştırılması ve kayıt alınması, robot klonlama ve harici eksen ekleme başlıkları yer almaktadır.
İçerik ve Başvuru

PaintPRO - Otomotiv

Eğitim, mevcut bir çalışma hücresinde PaintPRO yazılımını kullanarak otomobil, kamyon gibi araç yapılarının boya programlarının geliştirilmesine odaklanacaktır.
İçerik ve Başvuru

PaintPRO - Genel Endüstri

Eğitim, PaintPRO yazılım paketini kullanarak farklı tipte sanal çalışma hücrelerini oluşturmaya odaklanacaktır.
İçerik ve Başvuru

WeldPRO

Eğitim, WeldPRO yazılım paketini kullanarak kaynak uygulamalarına dair sanal hücre ve programların oluşturulması, parça üzerinde yörünge oluşturulması, simülasyonun çalıştırılması ve kayıt alınması başlıklarını içerir.
İçerik ve Başvuru

SpotPRO

Eğitim, SpotPRO yazılım paketini kullanarak punta uygulamalarına dair sanal hücre ve programların oluşturulması, parça üzerinde yörünge oluşturulması, simülasyonun çalıştırılması ve kayıt alınması başlıklarını içerir.
İçerik ve Başvuru

Profinet

Eğitim, Profinet arayüzünün kurulması, işlevselliği ve arıza giderilmesi başlıklarını kapsar.
İçerik ve Başvuru

Profibus

Eğitim, Profibus arayüzünün kurulması, işlevselliği ve arıza giderilmesi başlıklarını kapsar.
İçerik ve Başvuru

Ethernet IP

Eğitim; ethernet arayüzünün kurulması, işlevselliği ve arıza giderilmesi başlıklarını kapsar.
İçerik ve Başvuru

Basıc Handlingtool

Kurs, bir operatör, teknisyen, mühendis veya programcının bir sealing ygulamasının kurulum ve programlama için gerekli görevleri ve prosedürleri kapsar.


İçerik ve Başvuru

ArcTool(Ark Kaynak)

Eğitim; bir operatör, teknisyen, mühendis veya programcı için bir FANUC Robotics ArcTool (Ark Kaynak) yazılımı ile kurulum ve programlama başlıklarında gerekli görev ve prosedürleri kapsar.


İçerik ve Başvuru

SpotTool(Punta Kaynak)

Eğitim; bir operatör, teknisyen, mühendis veya programcı için Servo Gun opsiyonunu kullanarak bir FANUC Robotics SpotTool (Punta Kaynak) yazılımı ile kurulum ve programlama başlıklarında gerekli görev ve prosedürleri kapsar.
İçerik ve Başvuru

PaintTool(Boya)

Eğitim; bir operatör, teknisyen, mühendis veya programcı için FANUC Robotics PaintTool (Boya) yazılımı ile kurulum ve programlama başlıklarında gerekli görev ve prosedürleri kapsar.
İçerik ve Başvuru

Sealing Programlama

Eğitim, bir operatör, teknisyen, mühendis veya programcının bir sealing ygulamasının kurulum ve programlama için gerekli görevleri ve prosedürleri kapsar.


İçerik ve Başvuru

Operator

Eğitim, Teach Pendant kullanarak FANUC Robotlar için temel işlemlerin gerçekleştirilmesini kapsar. Operatörlerin robota müdahelesi için giriş bilgisini sağlamaya yöneliktir.
İçerik ve Başvuru

Dual Check Safety

Eğitim, FANUC Robotics Dual Check Safety (DCS) opsiyonunu kurmak ve kullanmak için bir teknisyen, mühendis veya programcının gerçekleştirmesi gereken görevleri kapsar.
İçerik ve Başvuru

iRVision 2D

Eğitim; IRVision uygulamalarını kurmak, öğretmek, test etmek ve değiştirmek için bir operatör, teknisyen, mühendis veya programcının yapması gereken temel görev ve prosedürleri kapsar. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, bir görüntüleme sisteminin bileşenlerini tanımlayabilir, görüntüleme donanımını kurabilir, bir uygulama geliştirebilir, robotu programlayabilir, hata kurtarma prosedürlerini gerçekleştirebilir ve önerilen güvenlik uygulamalarını takip edebilir.
İçerik ve Başvuru

İleri Seviye iRVision 2D

Eğitim; bir operatör, teknisyen, mühendis veya programcının IRVision uygulamalarını kurması, öğretmesi, test etmesi ve değiştirmesi için gereken gelişmiş görev ve prosedürleri kapsar. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, uygulamaya dayalı doğru görüntüleme sürecini ve komut araçlarını seçebilecektir. Yer belirleme araçları, işlem araçları, ölçüm araçları ve değerlendirme araçları arasındaki farkı bilecek ve anlayabilecek ve bunları doğru kullanabilmeyi öğrenebilecektir. Farklı bölümleri ve kavramları kullanarak çoklu süreçler oluşturabilecektir. Birkaç farklı kalibrasyon prosedürü gerçekleştirebilecek ve önerilen güvenlik uygulamalarını takip edebilecektir.
İçerik ve Başvuru

iRPickTool

Eğitim; bir teknisyen, mühendis veya programcı için IRPickTool opsiyonunu kullanarak bir FANUC Robotu kurmak ve programlamak için kullanması gereken prosedürleri kapsar. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar IRPickTool terimlerini tanımlayabilir, IRPickPro hücresi oluşturabilir, IRPicktool uygulamasını geliştirebilir, robotu programlayabilir ve çalıştırabilir.
İçerik ve Başvuru

iRVision 3DAS

Eğitim, iki tane entegre 2D kameralı 3D Area sensörünün kullanımı için geçerlidir. Bu kurs, bir R-30iB robot kontrol ünitesinde iRVision 3DAS uygulamalarını kurmak, öğretmek, test etmek ve değiştirmek için bir teknisyen, mühendis veya programcı için gereken temel görevleri ve prosedürleri kapsar. Bu kursu başarıyla tamamlayanlar, bir görüntüleme sisteminin bileşenlerini tanımlayabilir, görüntüleme donanımını kurabilir, bir uygulama geliştirebilir, robotu programlayabilir, hata kurtarma prosedürlerini gerçekleştirebilir ve önerilen güvenlik uygulamalarını izleyebilir.
İçerik ve Başvuru

iRVision 3DL

Eğitim, entegre 2D kameralı 3DL Lazer sensörünün kullanımı için geçerlidir. Bu kurs, bir R-30iB robot kontrol ünitesinde iRVision 3DL uygulamalarını kurmak, öğretmek, test etmek ve değiştirmek için bir teknisyen, mühendis veya programcı için gereken temel görev ve prosedürleri kapsar. Bu kursu başarıyla tamamlayanlar, bir görüntüleme sisteminin bileşenlerini tanımlayabilir, görüntüleme donanımını kurabilir, bir uygulama geliştirebilir, robotu programlayabilir, hata kurtarma prosedürlerini gerçekleştirebilir ve önerilen güvenlik uygulamalarını izleyebilir.
İçerik ve Başvuru

iRVision 3DMV

3DMV (MultiView) tipik otomotiv uygulamasıdır. Birden fazla 2D kameradan oluşur. Bu eğitim, 3 boyutlu çoklu görüntüleme işlemleri için kullanılan süreçleri ayarlamak, öğretmek, test etmek ve değiştirmek için gereken temel görevleri ve prosedürleri kapsar. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, bir görüntüleme sisteminin bileşenlerini tanımlayabilir, görüntüleme donanımını kurabilir, bir uygulama geliştirebilir, robotu programlayabilir, hata kurtarma prosedürlerini gerçekleştirebilir ve önerilen güvenlik uygulamalarını izleyebilir.
İçerik ve Başvuru

İleri Seviye TP

İleri seviye programlama, bir temel seviye programlamadan sonraki adımdır. Daha önceki adımlardan gelen konular, daha karmaşık bir senaryo geliştirmek için burada kullanılır. Eğitim, katılımcıların örnek bir çalışma hücresi ile gelişmiş programlama tekniklerini kullanarak çok yönlü sorunların üstesinden gelmek için kullanacağı gerekli görev ve prosedür başlıklarını kapsar.
İçerik ve Başvuru

PalletTool

Eğitim kapsamında, FANUC PalletPRO 3D robot paletleme simülasyon programı kullanılır. Eğitimde PalletPro ile sanal robot oluşturma ve robota verilerin aktarılması işlenir. Paletizing talimatı ve paletleme süreçlerinde yapılması gereken prosedürleri kapsayan eğitim, temel robot operasyonlarını ve HandlingTool programlamayı kapsamaz.
İçerik ve Başvuru

KAREL

Eğitim, Karel programlama dilinin temellerini kapsar. TPP ve Karel programlarını oluşturmak ve güncellemek için RoboGuide kullanarak temel programlama tekniklerini açıklayan kavramları içerir. Mevcut kodun yorumlanmasına ve basit uygulama programlarının geliştirilmesine odaklanmaktadır.
İçerik ve Başvuru

Force Sensor

Eğitim; bir operatör, teknisyen, mühendis veya programcı için FANUC kuvvet sensörü ile operasyonları kurması ve yürütmesi gereken görev başlıklarını kapsar.
İçerik ve Başvuru

CR-Serisi İşbirlikçi Robot

Eğitim; bir operatörün, teknisyenin, mühendisin veya programcının R-30iB kontrolöründe robot ve iş birlikçi uygulamalarının kurulması, öğretilmesi, test edilmesi ve değiştirilmesi için gereken temel görevleri ve prosedürleri kapsar.
İçerik ve Başvuru

SCARA

Eğitim, FANUC SR Serisi Robot ve R-30iB Kompakt Plus kontrol ünitesinin özelliklerini, robotu sürmek için kablosuz bir arayüz oluşturulması, programların oluşturulması, düzenlenmesi ve çalıştırılması için pendant yerine PC veya tablet kullanılması başlıklarını kapsar.
İçerik ve Başvuru

EĞİTİM TAKVİMİ

ROBOT TEMEL SEVİYE EĞİTİMLERİ
ROBOT İLERİ SEVİYE
ROBOT ELEKTRİK BAKIM VE ARIZA BULMA EĞİTİMLERİ
ROBOGUIDE EĞİTİMLERİ
CNC ELEKTRİK BAKIM VE ARIZA BULMA EĞİTİMLERİ
OCAK
14-15-16
17-18
21-22-23
7-8-9
14-15-16
ŞUBAT
11-12-13
14-15
18-19-20
-
11-12-13
MART
11-12-13
14-15
18-19-20
4-5-6
11-12-13
NİSAN
8-9-10
11-12
15-16-17
-
15-16-17
MAYIS
13-14-15
16-17
20-21-22
-
13-14-15
HAZİRAN
10-11-12
13-14
17-18-19
3-4-5
17-18-19
TEMMUZ
8-9-10
11-12
15-16-17
-
15-16-17
AĞUSTOS
12-13-14
15-16
19-20-21
-
12-13-14
EYLÜL
9-10-11
12-13
16-17-18
2-3-4
16-17-18
EKİM
7-8-9
10-11
14-15-16
-
14-15-16
KASIM
11-12-13
14-15
18-19-20
-
18-19-20
ARALIK
9-10-11
12-13
16-17-18
2-3-4
16-17-18

EĞİTİM ÖRNEKLERİ İZLE

Robot Temel Egitim Part 1

Robot Temel Egitim Part 2

EĞİTİME KATILANLAR NE DEDİLER

Kaizen Elektronik

Kale Havacılık

Kale Havacılık 2

Samsun Yurt Savunma 1

Samsun Yurt Savunma 2

Samsun Yurt Savunma 3