Eğitim Adı: İleri Seviye iRVision 2D

Eğitim İçeriği: Eğitim; bir operatör, teknisyen, mühendis veya programcının IRVision uygulamalarını kurması, öğretmesi, test etmesi ve değiştirmesi için gereken gelişmiş görev ve prosedürleri kapsar. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, uygulamaya dayalı doğru görüntüleme sürecini ve komut araçlarını seçebilecektir. Yer belirleme araçları, işlem araçları, ölçüm araçları ve değerlendirme araçları arasındaki farkı bilecek ve anlayabilecek ve bunları doğru kullanabilmeyi öğrenebilecektir. Farklı bölümleri ve kavramları kullanarak çoklu süreçler oluşturabilecektir. Birkaç farklı kalibrasyon prosedürü gerçekleştirebilecek ve önerilen güvenlik uygulamalarını takip edebilecektir.

  1. Üretim sürecini, Parent, Child ve Sibling Tools dahil anlama
  2. Offset verileri gibi vision register verilerini anlama
  3. Bulunan pozisyon verisini, ölçüm verisini ve belirli verilerin nasıl çıkarıldığını anlama
  4. Bulunan pozisyonu(Found Position) kullanarak bir görüntüleme sürecini oluşturma
  5. Robot-monte ve sabit-kamera gibi birkaç farklı yöntem kullanarak kamera kalibrasyonu
  6. Uygulama araçlarının kurulumu ve konfigürasyonu
  7. Görüntüleme destek araçlarının kurulumu ve konfigürasyonu
  8. Çeşitli konum belirleyici, komut ve süreç araçları kullanarak çoklu görüntüleme sistemi oluşturma
  9. Görüntüleme sonuçlarına cevap verecek programlama