Eğitim Adı: PalletTool

Eğitim İçeriği: Eğitim kapsamında, FANUC PalletPRO 3D robot paletleme simülasyon programı kullanılır. Eğitimde PalletPro ile sanal robot oluşturma ve robota verilerin aktarılması işlenir. Paletizing talimatı ve paletleme süreçlerinde yapılması gereken prosedürleri kapsayan eğitim, temel robot operasyonlarını ve HandlingTool programlamayı kapsamaz.

  1. PalletPRO kullanarak yeni bir hücre oluşturma
  2. Sanal robot özelliklerini düzenleme
  3. TP programlarına paletleme talimatı ekleme
  4. Paletleme sırasında robotun işlevi için en iyi yolun belirtilmesi ve ince ayar yapılması
  5. Çeşitli tutucular için tool frame değerlerinin düzenlenmesi
  6. Palet ofset bilgilerinin kullanılması 
  7. Alternatif dönüş yollarının etkinleştirilmesi (Clear/Diag return)
  8. Yığın işlemini gerçekleştirme
  9. Robot ve bilgisayar arasında Ethernet iletişimini kurmak